Hoe mogen we je helpen?

Verzekeren

Laten we beginnen met vast te stellen dat in Nederland vrijwel overal verzekeringen voor bestaan. Aansprakelijkheid, auto, rechtsbijstand, ziektekosten, oceaanstomers, binnenvaartschepen, inboedel, u noemt het en er is vast wel een verzekering voor.

Risicobeheer

Maar het doel van risicobeheer is dan ook niet om na te gaan welke polissen er allemaal mogelijk zijn. Het doel is om uw risico’s in kaart te brengen. Zakelijk en/of particulier. En vervolgens na te gaan of, en op welke manier, die risico's afgedekt zouden moeten worden. 

In die gevallen gaan wij na wat de mogelijkheden in de markt zijn. Welk soort polis is noodzakelijk en welke verzekeraar levert die. Het heeft tot gevolg dat de verschillende oplossingen met elkaar vergeleken moeten worden. Op voorwaarden en zeker ook op prijs. 

En wanneer zo alle risico’s in kaart zijn gebracht en de oplossingen zijn gevonden, volgt ons advies.

Indien u ons advies opvolgt, regelen wij de voorgestelde oplossingen. We vragen, in nauw overleg met u, de polissen aan waar dat gewenst is of wijzigen de bestaande polissen waar dan nodig is en controleren daarna uiteraard of de polissen zoals de verzekeraars die dan aanleveren correct zijn. Ook wanneer daarna uw omstandigheden wijzigen, zullen wij, steeds na uitgebreid overleg met u, uw polissen up-to-date houden. Daarbij is het vanzelfsprekend wel van groot belang, dat u ons van die gewijzigde omstandigheden op de hoogte stelt. Want alleen met voldoende informatie van uw kant kunnen wij u helpen uw risico's inzichtelijk en beheersbaar te houden. 
Het vak heet "risicobeheer" en dat nemen wij heel nauw. Het zijn immers uw risico’s die u door ons laat beheren?

Schade?

En is er dan schade? Ook dan staan wij achter en naast u. Vanaf het in kaart brengen van de schadeomvang, de eventuele gevolgschade, het benoemen van experts tot en met de contacten met de betrokken verzekeraars of tegenpartijen. Totdat u krijgt waar u recht op heeft.

Want dat is risicobeheer. Ons vak.
Graag tot uw dienst.

Een vrijblijvend oriëntatiegesprek? Neem contact met ons op!

Wat gaat de hypotheekrente doen? Stijgen of dalen?
meer informatie
Hypotheekrente al vanaf: (Bekijk hier alle rentes)
meer informatie
Maak een complete hypotheekbegroting
meer informatie